Збори акціонерів 2018

Голова наглядової ради Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та менеджменту» (місцезнаходження: 43020 Волинська область м.Луцьк вул.Електроапаратна,3) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ВНЗ «ПрАТ «ВІЕМ» (далі – Збори) відбудуться 26 жовтня 2018 року за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3 на першому поверсі в аудиторії №105.

Початок Зборів о 15 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється за зазначеною адресою в день проведення Зборів з 14.00 год. до 14.55 год. за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину 22 жовтня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  • Обрання членів лічильної комісії. Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі двох осіб.
  • Визначення порядку голосування на позачергових Зборах акціонерів. Проект рішення: голосування з другого та третього питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів.
  • Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів. Проект рішення: головою Загальних зборів обрати Вітинського В.Ю., секретарем – Вітинську Т.Л.
  1. Затвердження рішень наглядової ради, оформлених протоколом б/н від 22.11.2016:

1) продати частину навчальних аудиторій, а саме: –  приміщення з 2-1 по 2-25 площею 810,3 м.кв., що становить 33/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 м.кв./літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3;

2) затвердити ринкову вартість частини навчальних аудиторій, а саме: –  приміщення з 2-1 по 2-25 площею 810,3 м.кв., що становить 33/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 м.кв./літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3, яка згідно висновку оцінювача, ТзОВ «Гарант Преміум Плюс» від 21.11.2016 р. становить 264000,00 (Двісті шістдесят чотири тисячі грн. 00 коп.) грн.; встановити ціну продажу частини навчальних аудиторій, а саме: –  приміщення з 2-1 по 2-25 площею 810,3 м.кв., що становить 33/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 м.кв./літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3 – 316800,00 (Триста шістнадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) грн., у т.ч.ПДВ 20%;

3) уповноважити в.о. ректора Лебедя Володимира Володимировича підписати договір купівлі-продажу частини навчальних аудиторій, а саме: –  приміщення з 2-1 по 2-25 площею 810,3 м.кв., що становить 33/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 м.кв./літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3.

Проект рішення: затвердити зазначені рішення наглядової ради б/н від 22.11.2016

  1. Схвалення значного правочину, укладеного товариством у 2016 році: Договору купівлі-продажу приміщень з 2-1 по 2-25 площею 810,3 м.кв., що становить 33/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 м.кв./літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3, укладеного 24.11.2016 року між Вищим навчальним закладом «Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та менеджменту» та гр.Хлистік М.А., посвідченого Луцького міського нотаріального округу Волинської обл.. Гаврилюк А.Ю. за №1562.

Проект рішення: схвалити зазначений правочин.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:

  • акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи-акціонера Товариства;
  • представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах.

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 18.00 за адресою: м.Луцьк вул..Електроапаратна,3 на першому поверсі в аудиторії №101

Посадова особа, відповідальна за належне ознайомлення акціонерів з документами Зборів – голова наглядової ради Вітинський В.Ю.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та щодо включення нових питань не пізніше як за 20 днів до дати проведення  Зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.viem.edu.ua

Опубліковано в категорії: Новини.