Zarządzanie przedsiębiorstwem

Specjalizacja kierowana jest dla przyszłej kadry kierowniczej przedsiębiorstw, osób przygotowujących się do podjęcia własnej działalności gospodarczej oraz dla tych, którzy już taką działalność prowadzą lub zajmują stanowiska kierownicze. Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w Polsce należącej do Unii Europejskiej. W ramach studiów przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące nowoczesnej organizacji przedsiębiorstwa, metod nowoczesnego zarządzania, zarządzania strategicznego oraz zarządzania finansami. W ramach studiów słuchacze będę mieli możliwość samodzielnego rozwiązywania konkretnych zagadnień praktycznych oraz podejmowania optymalnych decyzji zarządczych. Studia przygotują również absolwenta do skutecznego korzystania z środków UE na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej.

 

Zarządzanie personelem

Celem specjalizacji zarządzanie personelem (zasobami ludzkimi) jest przekazanie wiedzy niezbędnej dla właściwego zarządzania kadrami oraz wyposażenie absolwenta w praktyczne umiejętności stosowania narzędzi zarządzania kadrami. Absolwent zdobędzie umiejętności w dziedzinach analizy potencjału ludzkiego firmy, budowania i stosowania systemów motywacyjnych i oceny personelu. Zdobędzie wiedzę w jaki sposób utworzyć zintegrowany zespół pracowników i włączyć go do realizacji misji firmy. Pozna metody tworzenia sprawnego systemu komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów firmie, w tym również metody negocjacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracowniczymi.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Studia obejmują problematykę związaną z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji niejawnych i danych osobowych, organizacji i funkcjonowania centrum zarządzania kryzysowego, wykorzystaniem systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym, podstaw ratownictwa oraz pierwszej pomocy emocjonalnej oraz ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Pracownik Policji (lub innych służb mundurowych, ochrony mienia i osób) podniesienie swoje kwalifikacje w obszarze zarządzania kryzysem oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania problemów związanych bezpieczeństwem publicznym. Absolwent tej specjalizacji zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu prewencji przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, negocjacji i rozwiązywania konfliktów oraz wykorzystania technik zarządzania kryzysem w konflikcie z tłumem.

Опубліковано в категорії: Характеристика спеціальностей.