8b02dbd3906a2f7f7d75d872f06db2587fe1cb8302-04 жовтня 2013 року за сприяння Міжнародного Вишеградського Фонду відбулась Міжнародна наукова конференція «Молода наука країн V4 2013», яку провела Vysoka skola ekonomie a manazmentu verejnej spravy v Bratislave (Словацька Республіка). Волинський інститут економіки та менеджменту виступив співорганізатором вищезгаданої конференції. Представники професорсько-викладацького складу інституту були включені до наукового комітету конференції. Ця наукова подія об’єднала провідних науковців Словаччини, Польщі, Чехії, Угорщини, України та інших країн, де молоді дослідники взаємно обмінювалися досвідом та результатами наукової діяльності. Волинським інститутом економіки та менеджменту було подано на конференцію більш ніж 10 наукових праць, які були відзначені сертифікатами та дипломами за кращі дослідження.
Детальніша інформація стосовно проекту тут


З лютого 2012 до червня 2012 році було реалізовано проект під назвою «Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний науково-культурний простір» за сприяння міжнародного Вишеградського фонду. В рамках проекту було проведено міжнародний студентський форум із залученням молоді та студентів партнерських навчальних закладів, які представляли 3 країни Вишеградської четвірки: Польща – Вища школа економіки, туризму та суспільних наук, Словаччина – Університет Прешова в Прешові та Vysoka skola ekonomie a manazmentu verejnej spravy v Bratislave, Чехія – Вища школа бізнесу, Грузія – Тбіліський державний університет.
Проведені заходи дали можливості учасникам форуму отримати інформацію про стан, перспективи та тенденції економічного та культурного розвитку країн V4 в рамках європейської спільноти, обмінятись досвідом та інформацією щодо можливостей використання моделі країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний Європейський простір, брати участь в обговоренні актуальних питань студентського життя та скористатись отриманою інформацією для розгляду можливостей створення студентського міжнародного товариства, було підписано багатосторонню угоду про співпрацю.
Проведенні заходи викликали велике зацікавлення як серед населення міста так і у жителів віддалених регіонів. Діяльність Міжнародного Вишеградського фонду була вперше висвітлена на такому рівні в Західному регіоні, тому для багатьох учасників ця інформація стала новою. Деякі навчальні заклади звертались по додаткову інформацію щодо досвіду співпраці ВІЕМ та Фонду. Подібні заходи, спрямовані на розвиток співпраці між молоддю сусідніх країн, є досить рідкісними в теперішній час тому викликали захоплення в усіх учасників та гостей Форуму.
Для участі в Форумі були запрошення посли усіх країн Вишеградської групи, в тому числі й уповноважений представник Вишеградського Фонду в Україні, але на жаль через тісний графік відвідати захід зміг лише віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща. Слід зазначити, що усі запрошення посли відгукнулись на запрошення словами привітання та схвалення проведення подібних заходів.
Багатосторонній договір про співпрацю створює передумови щодо подальшої роботи в напрямку популяризації моделі країни Вишеградської четвірки в євро інтеграційних процесах


З 01 лютого до 30 липня 2011 року Волинським інститутом економіки та менеджменту за підтримки міжнародного фонду Вишеградської четвірки реалізовувався проект «Актуальні пріоритети розвитку економіки країн V4 та України», який виконувався. В рамка проекту було проведено три міжнародні інтернет-конференції. Партнерами в організації конференцій стали Вища школа економіки,туризму та суспільних наук у м. Кельце (Республіка Польща) та Вища школа економіки та менеджменту державного управління в м. Братислава (Словацька Республіка). На створеному сайті відображались наукові дослідження учасників конференції, було відкрито лінію спілкування в режимі on-line, здійснювалась оцінка учасниками конференції рівня науковості і актуальності поданих статей.
В результаті статті кожної конференції були видані окремими збірками і надіслані авторам.
По закінченню кожної конференції учасники отримали сертифікат, а незалежна експертна комісія визначала переможців.
Всього було визначено та нагороджено цінними призами та дипломами 27 переможців.
Такі елементи організації викликали зацікавленість у науковців, молодих вчених та студентів з України та закордону, адже в реальному часі можна було обмінятись думками з колегами, не відчуваючи відстані і різниці в часі.
У першій конференції, «Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту» яка відбулась 24-25 лютого взяли участь 96 учасників навчальних закладів з України та 10 представників з закордонну всього 28 навчальних закладів з 4-х країн (Україна, Словаччина, Польща, Сербія).
У другій конференції «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання», яка відбулась 27-28 квітня взяли участь 114 учасників навчальних закладів з України та 15 представників з закордонну всього 29 навчальних закладів з 4-х країн (Україна, Словаччина, Польща, Грузія).
У третій конференції «Нові напрямки розвитку країн Вишеградської четвірки та України», яка відбулась 8-9 червня взяли участь 105 учасників навчальних закладів з України та 16 представників з закордонну всього 22 навчальних закладів з 4-х країн (Україна, Словаччина, Польща, Грузія).
Проаналізувавши результати проекту ми дійшли висновку, що досягли поставленої мети. Конференції, які були проведені, дали можливість вченим, фахівцям-практикам, студентам навчальних закладів України та країн партнерів, які брали участь у проекті отримати інформацію про стан, перспективи та тенденції соціально-економічного розвитку країн Вишеградської четвірки. Важливим для наших вчених було й те, що подані на конференцію дослідження науковців з Польщі і Словаччини запропонували шляхи виходу з проблемних питань, які виникають в економіці України, тому така міжнародна наукова діяльність показала, що передовий досвід ведення господарювання в країнах Вишеградської четвірки є актуальним і може бути використаний в практичній діяльності підприємств України.


Волинський інститут економіки та менеджменту вже кілька років поспіль співпрацює з різними міжнародними організаціями та фондами у реалізації дослідницьких проектів. Перший досвід такої співпраці було здобуто у березні 2004 – січні 2005 років. У цей час ВІЕМ розвивав партнерство з компанією ECORYS Research and Consulting у рамках проекту “Покращання середовища для розвитку малого та середнього підприємництва”. Його частиною було впровадження у липні 2004 – січні 2005 року мініпроекту “Вплив розширення Європейського Союзу на розвиток малого та середнього підприємництва на прикордонних територіях Західної України”.

В його ході робоча група працівників ВІЕМ досліджувала розвиток малого та середнього підприємництва у галузях обробної промисловості, сільського господарства, будівництва і туризму у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях. Мініпроект було спрямовано на вирішення наступних завдань:
з’ясування суперечностей в інформації щодо розвитку малого та середнього підприємництва, почерпнутій з різних джерел, а також виявлення зв’язку цих розбіжностей з економічними наслідками розширення ЄС на Схід у травні 2004 р.;
інтерпретація економічних аспектів розширення ЄС у сфері ідеології, їх вплив на свідомість населення регіону;
виявлення вторинного інформаційного впливу – зміни особистих суджень підприємців щодо перспектив розгортання відносин держав-нових членів ЄС з Україною;
встановлення наслідків розширення ЄС для зміни добробуту населення прикордонних областей Західної України.
Для досягнення поставлених цілей робоча група провела ряд заходів організаційного та дослідницького характеру. В усіх чотирьох областях було зібрано офіційну статистичну інформацію щодо динаміки розвитку малого та середнього підприємництва. Крім того, було проведено анкетування підприємців та експертне опитування представників місцевих адміністрацій та регіональних Торгово-промислових палат.
Робота над проектом висвітлювалася у пресі, на телебаченні та радіо. За його результатами було проведено серію круглих столів для представників малого та середнього бізнесу, а також видано підсумкову брошуру “Вплив розширення Європейського Союзу на розвиток малого та середнього підприємництва на прикордонних територіях Західної України. За матеріалами дослідження”.


З 15 листопада 2005 року до 14 липня 2006 року тривала реалізація дослідницького проекту «Схильність студентів Волинської області до трудової міграції та їх ознайомленість з проблемою торгівлі людьми». Цей проект виконувався за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) з метою розробки нових методів профілактики нелегального працевлаштування молоді за кордоном та інтенсифікації заходів по інформуванню юнацтва щодо можливостей уникнути сексуальної та трудової експлуатації.

Завданнями проекту були:
– оцінити поширеність трудової міграції за кордон серед молоді Волинської області;
– з’ясувати ставлення студентів вищих навчальних закладів області до трудової міграції за кордон;
– встановити наміри студентів щодо власного виїзду за кордон з метою працевлаштування;
– розвідати, що вони знають про види та цілі торгівлі людьми;
– виявити, як молоді люди сприймають ризик самим стати жертвами торгівлі людьми;
– вияснити, наскільки вони інформовані про способи звільнення з неволі та організації, що цьому сприяють;
– співвіднести міграційні наміри та ставлення студентів до торгівлі людьми з досвідом їх рідних та знайомих;
– покращити профілактику нелегальної трудової міграції молоді та методів зниження загрози постраждати від торгівлі людьми в регіоні;
– допомогти у налагодженні співпраці вузів з організаціями, що ведуть боротьбу з торгівлею людьми.

В ході дослідження перевірялася наступна гіпотеза: Студенти вищих навчальних закладів Волині в цілому позитивно настроєні щодо трудової міграції за кордон, насамперед нелегальної.
Головною причиною цього є досвід їх рідних та знайомих, котрі перебували або досі перебувають на заробітках за межами України. Випадки торгівлі людьми у молодіжному середовищі відомі, але юнацтво володіє вкрай обмеженою інформацією про можливості уникнути небезпеки стати жертвою цього явища, фактично, не знає до кого звернутися по допомогу як в Україні, так і за кордоном.
В рамках проекту було проведено науково-практичну конференцію «Профілактика нелегальної трудової міграції молоді та методи зниження загрози постраждати від торгівлі людьми».
За результатами проекту було видано збірник, де розкрито поняття «торгівля людьми» та «трудова міграція», викладено основи законодавства України у сфері протидії торгівлі людьми, висвітлено досвід Міжнародної організації з міграції та громадських організацій у сфері протидії цьому явищу в Україні в цілому та у Волинській області зокрема. Представлено результати соціологічного дослідження ставлення волинських студентів до нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми.

З 15 травня 2006 року до 14 серпня 2007 року тривала реалізація проекту «Європейський досвід фандрайзингу в університетах України». Проект реалізувався за підтримки Європейської Комісії з освіти та культури.
До складу консорціуму входили наступні навчальні заклади України:
– Технічний Університет, Дрезден (Німеччина);
– Фонд міжнародних проектів Університету Кордови, Кордова (Іспанія);
– Київський національний технічний університет архітектури та будівництва, Київ;
– Інститут бізнесу та сучасних технологій, Житомир;
– Національний Авіаційний університет, Київ;
– Вінницький державний технічний університет, Вінниця;
– Волинський інститут економіки та менеджменту, Луцьк;
– Запорізький державний технічний університет, Запоріжжя;
– Запорізький державний університет, Запоріжжя;
– Освітня агенція «Агнос», Київ.

Специфічними завданнями проекту були зміцнення стійкості українських університетів через створення професійних фандрайзингових об’єднань та інтенсивне навчання їх персоналу. Специфічні завдання були досягнуті через впровадження трьох результатів. Першим є створення фандрайзингових об’єднань в українських університетах та дослідження сучасного європейського досвіду. Другим – навчання професійного персоналу фандрайзингових об’єднань. Останнім результатом є поширення досвіду серед інших вищих навчальних закладів України.

Самарський державний технічний університет (м. Самара, Росія)
Дата підписання угоди: 22.05.2014 року

Білостоцька політехніка (м. Білосток, Республіка Польща)
Дата підписання угоди: 08.04.2014 року

Технологічний Освітній Інститут Центральної Македонії (м. Серрес, Греція)
Дата підписання угоди: 27.01.2014 року

Клайпедський університет (м. Клайпеда, Литовська Республіка)
Дата підписання угоди: 04.11.2013 року

AVADA – Асоціація науковців з менеджменту та адміністрування
Дата підписання угоди: 07.05.2013 року

Державна Вища Професійна Школа (м. Ярослав, Республіка Польща)
Дата підписання угоди: 18.10.2012 року

Karoly Robert College
Дата підписання угоди: 16.11.2012 року

Вища Надбужанська школа ім. Марка Карпя (м. Семятиче, Республіка Польща)
Дата підписання угоди: 13.03.2012 року

Коледж бізнесу та готельної справи (м. Брно, Чеська Республіка)
Дата підписання угоди: 10.11.2011 року

Вища бізнес школа (м. Острава, Чеська Республіка)
Дата підписання угоди: 10.11.2011 року

Приватний професійний коледж «Свята Софія» (м.Софія, Болгарія)
Дата підписання угоди: 14.10.2011 року

Вища Школа Бізнесу – Національний Університет Люіса м.Нови-Сонч (Республіка Польща)
Дата підписання угоди: 14.04.2011 року

European Retail Academy
Дата підписання угоди: 2010 рік

Вища школа економіки та менеджменту державного управління (м. Братислава, Словацька Республіка)
Дата підписання угоди: 18.11.2009 року

Центр культури в м.Любліні (м.Люблін, Республіка Польща)
Дата підписання угоди: 05.11.2008 року

УНІВЕРСИТЕТ НЕБРАСКИ (м. Керней, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ)
Дата підписання угоди: 02.07.2008 року

Технологічний освітній інститут Олександра (м.Салоніки, Греція)
Дата підписання угоди: 31.09.2007 року

Вища школа Ліппе і Гьокстер – університет прикладних наук (м.Лємго, Німеччина)
Дата підписання угоди: 31.07.2007 року
ДЕРЖАВНА ВИЩА ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА (м. Замость, Республіка Польща)
Дата підписання угоди: 07.09.2006 року

ВИЩА ШКОЛА ГОТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ(м. Белград, Республіка Сербія)
Дата підписання угоди: 18.11.2005 року
Старопольська вища школа в Кельцах (м. Кельце, Республіка Польща)
Дата підписання угоди: 18.11.2005 року

УНІВЕРСИТЕТ ПРЕШОВА (м. Прешов, Словаччина)
Дата підписання угоди: 19.10.2005 року

ВИЩА ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА (м. Стальова Воля, Республіка Польща)
Дата підписання угоди: 15.10.2005 року

Вища торгова школа (м. Кельце, Республіка Польща)
Дата підписання угоди: 04.07.2004 року

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Дата підписання угоди: 25.03.2004 в Пйотркув Трибунальський (Республіка Польща)

Спілка “Bruckenschag Ukraine” (м. Бад Зальцуфлен, Німеччина)
Дата підписання угоди: 15.10.2001 року

Стратегии бизнеса: win-win (выиграл-выиграл)Бібл бізнесмена
Может ли в жутком и страшном мире бизнеса сложиться ситуация, когда обе стороны и Заказчик и Исполнитель окажутся в выигрыше? – ДА!!! И это не фантастика. При этом все фундаментальные законы природы никто нарушать не будет.


Win-win: секреты построения успешного бизнеса

Как построить успешный и долговременный бизнес? Над этим вопросом ежедневно думают сотни специалистов, предлагающих миру десятки методик.
Самой простой и эффективной признана методика «двойной победы» или, как ее называют на Западе, win-win. Ее суть – в эффективном общении со своими партнерами, клиентами и сотрудниками.


Не гонялся б ты, купец, за дешевизной


Реклама в сети Интернет: вдумчивый подход


Чего хотят ваши клиенты и чего хотите от них вы? Рисуем портрет идеального клиента


Увеличиваем оборот компании. Дешево


Валентин КАТАСОНОВ. Шокирующие данные о мировом банковском бизнесе


Менеджмент щастя


Чи потрібні бізнесу соціальні мережі?


Війна за час: робота VS. навчання


Як забаганки клієнтів допомагають заробляти


Стратегія Блакитного Океану


Порада Євгена Пенцака: ми можемо купити час, але не можемо змінити наслідок


Власний погляд на поточну ситуацію на фінансових ринках (18.09.2011) Не секрет, що багато важливих подій, що відбуваються на фінансових ринках світу «готуються» заздалегідь. Після великого провалу ринків у 2008 році провідні інвестиційні банки опинились на грані банкрутства, їм не вдається повернути втрачений капітал до сьогодні, навіть отримавши значну фінансову допомогу від ФРС. Ринок перестав реагувати на плани кількісного пом’якшення (QE programs), рівень безробіття в США залишається на високому рівні – 9,1%, індекс споживчих очікувань знаходиться на найнижчому рівні за останні 30 місяців. Перейти для скачування

Психологія інвестування: ми робимо вибір чи вибір робить нас?


В одному із містечок Каліфорнії біля входу на виноробний завод лежить каміння з вапняку, взяте з місцевого ґрунту. Щоб вижити в кам’яному ґрунті і дістатися до води, корінню винограду доводиться докладати значних зусиль. Але в результаті ягоди мають більш насичений унікальний смак …Перейти для скачування

Фінансові ігри по крупному, або як структура сучасного ринку визначає оптимальну стратегічну поведінку


Після початку кризи 2008 року, яка почалася падінням Lehman Brothers в США, багато фінансових постулатів піддали сумніву. Зокрема, «захиталася» улюблена багатьма фінансистами теорія САРМ (модель оцінки капітальних активів), яка передбачала ефективність фінансових ринків, тобто миттєву трансформацію інформації в ціни фінансових активів. Але, раптом, світова фінансова система почала валитися, як картковий будиночок. Спрацював відомий фінансовий парадокс: коли всі думають, що фінансові ринки є ефективними, які аналізуються всіма учасниками ринку, то, насправді, їх перестають моніторити, вважаючи, що це за них роблять інші.Перейти для скачування

Сергій Гвоздьов: Основна українська особливість – не прищеплене Бережливе мислення


Перейти для скачування

Сергій Гвоздьов: Інноваційний метод управління проектами врятував японське місто


Сергій Гвоздьов – викладач операційного менеджменту в kmbs. Нещодавно він повернувся з навчальної програми Елії Голдратта, розробника Теорії Обмежень. Цей гуру створив інноваційний підхід до управління проектами – «Критичний ланцюг» – що стало визнаним проривом.
Сергій Гвоздьов розповів про актуальність нового підходу до управління проектами, про його реальне впровадження і про те, як «Критичний ланцюг» дійсно зумів врятувати місто в Японії.Перейти для скачування

Сергій Гвоздьов: зробіть Пропозицію Мафії для своїх клієнтів (інтерв’ю російською)


Сергій Гвоздьов розповідає про Теорію Обмежень (ТОС). Автор цієї теорії, Елія Голдратт, вказує, що підприємство завдяки впровадженню ТОС може перетворити свої обсяги продажів на чистий прбуток за 4 роки. Деякі національні компанії уже показали, що така ціль – цілком реальна.
Докладніше про ТОС, її основні принципи та застосування українськими підприємствами – читайте у інтерв’ю.Перейти для скачування

Михайло Колісник:
ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР: ВСЕМОГУТНІЙ АНГЕЛ ЧИ МЕНЕДЖЕР-СМЕРТНИК? (російською)


Важливість фінансів на підприємстві не потребує доведення. Вміння управляти ними – це мистецтво. Тому питанням творчого підходу в управлінні фінансами вже багато років займається науковець, бізнес-тренер і консультант Михайло Колісник – к.е.н., доцент, партнер Інституту стратегій – INSPIRA, управляючий партнер фірми FINART Smart Solutions.
Науковий підхід, практичні знання, консалтингова діяльність, вміння передати свої надбання – формує визнання Михайла Колісника серед практиків і викликає великий інтерес серед зацікавленої аудиторії слухачів, які прагнуть навчитись ефективно управляти одним з найважливіших і найпотужніших ресурсів підприємства – фінансами.
Перейти для скачування

Михайло Колісник:
СЕМЬ СПОСОБОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ


Сім інноваційних шляхів отримання прибутку на підприємстві, об’єднаних в єдину систему досягнення результату.
Пропозиція семи варіантів для українських підприємств розроблена на основі вивчення світового досвіту управління акціонерними підприємствами, результатів, апробованих в реальному бізнесі, запропонована бізнес-тренером і консультантом Михайлом Колісником – к.е.н., доцентом, партнером Інституту стратегій – INSPIRA, управляючим партнером фірми FINART Smart Solutions.
Перейти для скачування

Михайло Колісник:
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА ИЛИ КАК УПРАВЛЯТЬ ЦЕНАМИ ПРОДУКТОВ


Стаття для тонкого розуміння системності механізму фінансів та їх впливу на формування ціни продуктів, враховуючи всі витрати, які виникають. Наукова розробка запропонована бізнес-тренером і консультантом Михайлом Колісником – к.е.н., доцентом, партнером Інституту стратегій – INSPIRA, управляючим партнером фірми FINART Smart Solutions.
Перейти для скачування

СТРАТЕГІЯ – ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ
Стратегія – це програма, яка необхідна підприємству для досягнення успіху і мінімізації ризиків, для переходу від ручного управління до управління через плани, системи, процедури, для виживання в умовах невизначеності при наявності конкуренції, для підвищення результативності, ефективності, інноваційності в діяльності підприємства. А саме головне, що реалізація сформованої стратегії залежить від професійної командної роботи персоналу, спрямованої на виконання поставлених цілей.
Формуванням стратегії займаються провідні вчені сьогодення. Питанням стратегічного планування велику увагу приділяє відомий бізнес-тренер, консультант, партнер Інституту стратегії Inspira Анна Власова. Її наукові дослідження, апробовані на практиці, знаходять зацікавлення серед широкої аудиторії слухачів.
Перейти для скачування

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ – ЗАПОРУКА УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА


Результативна робота підприємства залежить від ефективності роботи персоналу. Над аспектами визначення успішності роботи персоналу постійно працюють HR-керівники.
Проблеми, перспективи, помилки, досягнення в розвитку персоналу надихають на нові вектори діяльності, адже формування сприятливого середовища для розвитку персоналу, фокусування на можливостях, реалізація поставлених цілей, системність без бюрократії – питання, на які однозначної і остаточної відповіді не знайдеш. Все знаходиться в мінливому конкурентному середовищі. Тому методи та інструменти потребують постійного удосконалення у відповідності до реальних умов шляхом наукових досліджень та апробації на практиці.
З результатами і досягненнями в управлінні і розвитку персоналу діляться відомі HR-керівники України, щоб їх колеги, керівники підприємств і студенти економічних спеціальностей могли знайомитись з новітніми моделями і технологіями управління та використати їх досвід в керівництві своїми колективами.
Перейти для скачування

бібліотекаУ Волинському інституті економіки та менеджменту діє власна бібліотека. Загальний фонд бібліотеки нараховує 37742 примірників, в тому числі навчальна –12603 примірників, електронна – 350 примірників, методичних посібників – 16339примірники, журналів довгострокового користування – 8650 примірників.

Бібліотечний фонд факультету економіки та менеджменту становить – 7771примірники – це підручники та навчальні посібники. Крім того, періодичних фахових видань нараховується 4362 примірники.

Бібліотечний фонд філологічного факультету становить – 4832 примірники, в тому числі, англійською мовою – 3487 примірники, німецькою мовою – 804 примірників, польською, французькою та іншими мовами 155 примірники. Періодичних,фахових видань безпосередньо з перекладу –430 примірників. Функціонує читальний зал на 60 місць. Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною та науковою літературою.

Бібліотека отримує газети та журнали у відповідності до заявок кафедр інституту.

Для надання допомоги читачам у виборі літератури в бібліотеці створено довідково-бібліографічний апарат, складений із алфавітного та систематичного каталогів навчальної, навчально-методичної, наукової літератури. Також є картки періодики та предметно-інформаційні картки, які поповнюються в міру надходження нової літератури.

тлум словникЄвропейська кредитно-трансферна Система (European Credit Transfer System – ects)– система, що базується на обліку обсягу навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння завдань (цілей) програми навчання. Цілі повинні бути сформульовані у вигляді результатів навчання та компетенцій. В основі ects є принцип, згідно з яким загальний обсяг роботи (навчальне навантаження) студента протягом року дорівнює 60 кредитам. У більшості європейських країн загальний обсяг роботи студента протягом нав чального року визначається нормативно в рамках 1500 -1800 годин, тобто один кредит дорівнює 25 – ЗО годинам навчального навантаження. Завданням ects є збільшення прозорості систем навчання в різних країнах та сприяння студентським обмінам в країнах Європи шляхом надання можливості студентові здійснювати трансфер (перезарахування) та накопичення кредитів. Трансфер кредитів га рантується відповідними угодами між університетами, що скеровують та приймають студента на навчання, та самим студентом.

Компетенції (Competences)– знання та уміння, що характеризують здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимага ється освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця, після завершення про цесу навчання. Компетенції формуються в різних навчальних дисциплінах та оці нюються на різних стадіях навчального процесу. Як правило, компетенції поділя ють на ті, що відносяться безпосередньо до даної програми навчання (предметної області), та на ті, що є спорідненими (спільними для різних програм навчання)

Засоби оцінювання (Assessment)– повний набір письмових, усних та практичних тестів, проектів та робіт, які використовуються для прийняття рішення щодо засвоєння студентом модуля. Засоби оцінювання можуть використовуватися студентом для самооцінювання та самоконтролю, а також навчальним закладом для формального визначення, чи оволодів студент необхідними для присвоєння кредитів результатами навчання.

Критерії oцінювання (Assessment criteria)– опис того, що повинен продемонструвати студент, щоб показати, що результат навчання досягнутий.

Модуль (Module)– пойменована, цілісна, чітко структурована та від повідно удокументована у встановленій формі змістова частина підготовки фахівця, яка повинна бути засвоєна студентом за допомогою різних форм навчального процесу. Належне засвоєння модуля забезпечує досягнення студентом відповід них результатів навчання, сформульованих у вигляді компетенцій. Тому кожному модулеві ставляться у відповідність певні компетенції, засоби оцінювання та критерії оцінювання. Модуль є фундаментальною одиницею для побудови навчальних дис циплін та програми навчання в цілому. Необхідною складовою удокументування модуля є перелік тих модулів, які безпосередньо передують (забезпечують) даному модулю. Мірою обсягу навчального навантаження середнього студента, необ хідного для належного засвоєння ним модуля, є кількість кредитів.

Кредит (Credit)– одиниця виміру (“вартість”) обсягу навчального наван таження, необхідного середньому студенту для оволодіння визначеними резуль татами навчання. Кредит є узагальненою безрозмірною (нормованою) величиною, яка ві дображає повні витрати часу середнього студента для засвоєння навчального матеріалу з метою оволодіння необхідними результатами навчання.

Накопичення кредитів (Credit Accumulation). В системі накопичення кредитів для того, щоб успішно закінчити семестр, навчальний рік чи повну про граму навчання необхідно отримати визначену кількість кредитів ects; кредити присвоюються та накопичуються лише тоді, коли шляхом відповідного оцінювання підтверджено успішне досягнення необхідних результатів навчання.

Кредитна рамка (Credit Framework)– Система, що полегшує вимірювання та порівняння результатів навчання, отриманих в контексті різних квалі фікацій, програм навчання та навчальних середовищ на основі навчального на вантаження студента, виміряного в годинах.

Тип кредиту (Credit Type)– показник статусу навчальної дисципліни/ модуля в навчальній програмі; його можна описати як, наприклад, стрижневий (Core), споріднений (Related) або вибірковий (Minor).

Дескриптор рівня навчальної програми (Cycle Descriptor)– загальні положення про очікувані результати певного періоду навчання відповідно до одного із трьох рівнів, визначених Болонським процесом; дескриптор забезпечує чіткі точки прив’язки, що описують результати програми навчання.

Додаток до диплому (Diploma Supplement)– додаток до офіційного документа про здобутий рівень освіти/кваліфікацію, призначений надавати опис природи, рівня, контексту, змісту та статусу навчання, яке успішно завершив влас ник диплому; Додаток базується на моделі, розробленій Європейською Комісією, Радою Європи та unesco/cepes та покращує міжнародну прозорість та академічне/ професійне визнання кваліфікації.

Результати навчання (Learning Outcomes)– те, що студент повинен знати, розуміти і/або уміти продемонструвати після завершення процесу навчання. Результати навчання повинні супроводжуватися відповідними критеріями оці нювання, які використовуються для прийняття рішення про те, що очікувані ре¬зультати навчання досягнуто. Результати навчання разом із критеріями оціню вання визначають вимоги для присвоєння кредиту, тоді як оцінки виставляються на основі рівня досягнення вимог для присвоєння кредиту. Наявність чітко сфор мульованих результатів навчання, які вказують на досягнення, за які буде прис воєно кредит, полегшує накопичення та перезарахування кредитів.

Час навчання (Learning Time)– кількість годин, потрібних середньому студентові для досягнення чітко визначених результатів навчання і отримання кредитів, які присвоюються після відповідного оцінювання.

Навчальна дисципліна (Course unit)-див. Модуль.

Програма навчання (study programme)– затверджена сукупність мо дулів, достатня для здобуття певного рівня освіти та присвоєння відповідної ква ліфікації. В певних випадках програма навчання може бути подана у вигляді набору компетенцій, здобуття яких дозволить накопичувати кількість кредитів, необхідну для здобуття певного рівня освіти та присвоєння відповідної кваліфікації.

Навчальне навантаження студента (student Workload)– кількісна міра навчальної діяльності, що може бути ймовірно необхідною для досягнення середнім студентом необхідних результатів навчання у даних часових рамках (наприклад, лекції семінари практична робота, самостійне навчання чи приватні студії, самостійна науково-дослідна робота, екзамени тощо).

Точки прив’язки (Reference Points)– недирективні показники, сфор мульовані у вигляді результатів навчання, виражених в термінах компетенцій, що полегшують чіткість визначення кваліфікацій (програм навчання).

Проект tuning– дослівно tuning означає налаштування радіо приймача на потрібну частоту. В випадку проекту tuning мова йде про створення узгоджених точок прив’язки для організації структур вищої освіти в Європі, за умови визнання, що розмаїття освітянських традицій є позитивним фактором у створеннi динамічного спільного освітнього простору.

Збірка п і п

 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Волинському інституті економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про інститут кураторів студентських академічних груп у Волинському інституті економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою студентів, які вільно відвідують заняття [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про повторне вивчення дисциплін для студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою[Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію ліквідації академрізниці у студентів, які прийняті на навчання за скороченим терміном навчання [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів Волинського інституту економіки та менеджменту[Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про проведення державної атестації випускників у Волинському інституті економіки та менеджменту[Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту у Волинському інституті економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу на заочній формі навчання у Волинському інституті економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ Про організацію та управлінський контроль виконання навчального навантаження [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про впровадження рейтингової системи оцінювання діяльності викладача у Волинському інституті економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про рейтинг кафедр Волинського інституту економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про рейтинг факультетів Волинського інституту економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін [Завантажити]

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

процес в інститутіВідповідно до вимог Болонської декларації в інституті запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульної організації навчального процесу та вимірі навчального навантаження студентів в кредитах Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS).
Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом сумування балів за поточне навчання, підсумковий контроль і наукову роботу. Зазначені форми контролю тісно взаємопов’язані й організуються таким чином, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру і забезпечити об’єктивне оцінювання їх знань.
Згідно з навчальним планом і в залежності від загальної кількості навчальних годин дисципліни, на поточне навчання відводиться 60% загальної кількості балів, на підсумковий контроль – 40% загальної кількості балів. Оцінювання знань студентів і розподіл балів за відповідними формами контролю здійснюється за поданими схемами, відповідно до дисипліни.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАКЕТИ

ПОТОЧНЕ НАВЧАННЯ
Оцінка за поточне навчання тобто Поточний контроль систематичності та активності роботи студентів над вивченням дисциплін – визначається як сума балів за оцінювання відповідних форм контролю до яких належать: присутність на лекціях з наявністю конспекту лекцій, оцінювання рівня підготоленості до практичних занять, модульний контроль, оцінка за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал нормативного та поглибленого рівнів, здатності осмислити зміст теми чи розділу дисципліни, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь публічно та письмово представити результати самостійної роботи.
Поточний контроль рівня знань здійснюється протягом семестру і загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 60 балів.

Об’єкти поточного контролю:
– систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях;
– якість виконання завдань для самостійного опрацювання;
– якість виконання модульних (контрольних) завдань.

Форми здійснення поточного контролю є:
– усні опитування на лекціях та практичних заняттях за контрольними програмними питаннями поточної та попередніх тем;
– мікроконтрольні роботи, які проводяться на початку практичного заняття;
– експрес-тестування за ключовими аспектами тем курсу, яке може здійснюватися на початку, в процесі або ж наприкінці практичного заняття;
– оцінювання рівня виконання письмових домашніх завдань;
– перевірка практичних навичок розв’язання ситуацій, набутих студентами в процесі вивчення дисципліни;
– оцінювання ступеню активності студентів та якості їх виступів та коментарів при проведенні дискусій на семінарських заняттях.
Оцінюванню поточного навчання підлягає:
– присутність студента на лекції або у випадку його відсутності з поважних причин наявність повного конспекту з пропущеної теми. Наявність лекційного матеріалу оцінюється від 0,25 до 1 балу відповідно до поданої схеми;
– оцінювання знань студентів на практичних або семінарських заняттях (мікроконтрольні, тестове опитування, усне опитування) з обов’язковим виставлення оцінки за заняття. Оцінка виставляється у відповідності до традиційної шкали оцінювання знань студентів і фіксується у Журналі ведення обліку знань студентів за семестр. Мікроконтрольні проводяться на початку заняття протягом 20 хв., наступна частина практичного заняття проводиться відповідно до плану робочої програми. В процесі опитування студентів викладач здійснює перевірку контрольних робіт. На кінець практичного (семінарського) заняття викладач виставляє оцінки за заняття і оголошує їх студентам. У випадку, коли студент усно відповідав на занятті і писав мікроконтрольну, за погодженням викладача, оцінка може бути виставлена вища по балу (на вибір або за мікроконтрольну, або за усне опитування). Оцінювання знань студентів за практичне (семінарське) заняття виставляється за схемою розробленою для даної дисципліни.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
У відповідності до загальної кількості годин відведених на дисципліну згідно з навчальним планом, визначається кількість модульних контролів, які проводяться у вигляді підсумкової модульної контрольної, перелік питань якої охоплює певну кількість змістовних тем, визначених робочою програмою. Кожний модульний контроль оцінюється за традиційною національною шкалою і за цією шкалою в Журналі ведення обліку знань студентів за семестр виставляється відповідна кількість балів.
При виконанні модульних контрольних робіт оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля.
До складу завдань конкретної модульної контрольної роботи, відповідно до специфіки спеціальності, потоку, групи, рівень засвоєння програмного матеріалу студентами, а також в залежності від ступеню підготовленості та активності групи, продемонстрованих на попередніх семінарських та практичних заняттях, можуть, у різній кількості та співвідношенні, включатися:
– теоретичні питання нормативного або проблемного характеру;
– тестові завдання;
– графоаналітичні завдання;
– аналітико-розрахункові завдання.
Порядок і час проведення модульних контрольних робіт визначається викладачем, відповідальним за дисципліну, включається до робочої програми дисципліни і доводиться до студентів на початку семестру.
Максимальний бал за модульний контроль визначається згідно поданої таблиці у відповідності до дисципліни.
Перескладання модульних контрольних робіт з метою підвищення рівня оцінки не дозволяється.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Обов’язковим елементом поточного оцінювання знань студентів є Індивідуальне навчально-дослідне завдання, яке оцінюється від 0 до 10 балів. Наповнення Індивідуального навчально-дослідного завдання покладається на відповідальність викладача, який веде лекційні заняття дисципліни.
Об’єктами контролю є:
– характер результатів, отриманих в процесі виконання завдань для самостійного опрацювання (самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань) і оприлюднених на семінарських заняттях;
– рівень підготовки та презентації рефератів, доповідей, повідомлень, есе;
– якість підготовки конспектів навчальних чи наукових текстів;
– якість виконання завдань науково-дослідного і прикладного характеру.
Основними формами здійснення контролю є:
оцінювання рівня виконання письмових завдань самостійного опрацювання тем в цілому чи окремих питань, конспектування навчальних та наукових текстів;
оцінювання змісту, глибини, якості доповідей, повідомлень, рефератів, есе; перевірка глибини опрацювання індивідуальних завдань науково-дослідного та прикладного характеру;
перевірка дотримання графіка виконання завдань навчально-дослідного та прикладного характеру.

НАУКОВА РОБОТА
Для підвищення рейтингу студенти повинні займатись науковою роботою. Студенти, які брали активну участь у роботі студентського наукового товариства, студентського наукового гуртка за напрямком фахової підготовки, представляли свої наукові роботи на конференціях та конкурсах з дисципліни або суміжних дисциплін (якщо такі мали місце протягом поточного семестру), мають право додатково отримати від 0 до 10 балів до загальної оцінки підсумкового контролю успішності.

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Підсумковий контроль знань студентів у відповідності до навчального плану може бути у вигляді екзамену або у вигляді заліку.

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ У ВИГЛЯДІ ЕКЗАМЕНУ
Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчо використовувати накопичені знання.
Об’єктом підсумкового контролю знань є результати виконання усних і письмових екзаменаційних завдань.
Обов’язковою умовою підсумкового контролю є те, що у випадку завершення дисципліни формою контролю “екзамен” – екзамен повинен бути проведений. Складання екзамену у вигляді автоматичного виставлення оцінки за поточне навчання як стимул регулярного і ритмічного навчання – не допускається.
Допуском до екзамену є накопичена сума балів за поточне навчання. Мінімальна кількість балів, яка є допуском до екзамену становить 36 балів. Оцінювання знань студентів на підсумковому контролі здійснюється у межах від 0 до 40 балів. Студент на екзамені повинен отримати мінімум 24 бали. Розподіл балів між екзаменаційними питаннями, тестовим опитуванням, розв’язуванням задач на підсумковому контролі (екзамені) здійснюється у відповідності до робочої програми та покладається на розгляд викладача.
Якщо на екзамені студент набрав менше 24 балів, а отже отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю і становить – Незадовільно з можливістю повторного складання (FX).

Шкала оцінювання студентів на екзамені

Критерії оцінки знань студентів при проведенні підсумкового контролю
Відповідь на оцінку А – відмінно має відповідати таким вимогам:
– розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання;
– повний перелік, необхідний для розкриття змісту питання, категорій та законів;
– знання нормативного та законодавчого матеріалу, обов’язкове посилання на них під час розкриття питання;
– правильне розкриття змісту показників, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії:
– здатність самостійно робити логічні висновки і узагальнення;
– використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в соціально-економічному житті країни та за її межами;
– знання відповідних формул, правил, означень для застосування їх при розв’язуванні задач.
Відповідь на оцінку В – Добре оцінюється, якщо:
– порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище, якщо він необхідний для вичерпної відповіді;
– хід виконання завдання є правильним, але допущені незначні помилки в розрахунках.
Відповідь на оцінку D – Задовільно оцінюється, якщо:
– відповідь малообгрунтована, неповна;
– студент не знайомий з нормативно-законодавчим матеріалом;
– студент знає, але не вміє застосовувати формули для розв’язування завдання;
– студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки.
Відповідь на оцінку FX – Незадовільно з можливістю повторного складання оцінюється, якщо: характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді;
– студент не знає формул для визначення необхідних показників;
– допущені грубі помилки, і студент не може їх виправити;
– студент не вміє робити висновки за обчисленими показниками;
– студенту надається можливість для повторного складання іспиту.
До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться результати в балах поточного контролю та екзамену, а також загальна підсумкова оцінка.

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ У ВИГЛЯДІ ЗАЛІКУ ЧИ ДИФЕРЕНІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ
Семестровий залік, семестровий диференційований залік – форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру.
З навчальних дисциплін, що виносяться на залік, оцінювання знань студентів здійснюється тільки за результатами поточного контролю. При цьому завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів. Семестровий залік виставляється за умови, що студент успішно виконав усі завдання, передбачені навчальною програмою дисципліни для поточного контролю і набрав при цьому не менше 60 балів. У відомості та індивідуальному навчальному плані студента в графі “оцінювання за національною шкалою” робиться запис: “зараховано”, “не зараховано”.
З навчальних дисциплін, що виносяться на диференційований залік, оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю у відповідності до поданої схеми. У відомості контролю знань та індивідуальному навчальному плані студента в графі “оцінювання за національною шкалою” робиться запис: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.
Загальна оцінка знань студентів визначається шляхом сумування балів за поточне навчання і підсумковий контроль. Оцінювання здійснюється за поданою шкалою (Додаток 1).

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів

Ліквідація академзаборгованості студента за поточне навчання і заліково-екзаменаційну сесію
Академзаборгованість за поточне навчання виникає в результаті того, що студент протягом навчання в семестрі за всі форми навчального процесу не набрав достатньої кількості балів (менше 36 балів ) і не був допущений до підсумкового контролю (екзамен). Його підсумкова оцінка становить F – (незадовільно, з обов’язковим повторним курсом).
Такий студент направляється на повторне вивчення дисципліни, яке проводиться у вигляді додаткових консультацій. Механізм повторного навчання у вигляді додаткових консультацій здійснюється у відповідності до „Положення про порядок проведення додаткових консультацій для студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою”.
Академзаборгованість за заліково-екзаменаційну сесію виникає у результаті того, що студент за підсумками поточного навчання був допущений до підсумкового контролю на заліково-екзаменаційній сесії (отримав мінімальну кількість балів – 36), проте, на підсумковому контролі (екзамен) студент набрав менше 24 балів і отримав оцінку „незадовільно”. Його підсумкова оцінка становить FX – (незадовільно, з можливістю повторного перескладання). Такий студент має можливість в період ліквідації академзаборгованості, згідно графіка розробленого деканатом, ліквідувати цю академзаборгованість.
Студент повинен ліквідувати академзаборгованість за поточне навчання і заліково-екзаменаційну сесію до початку наступного навчального семестру або навчального року.
У випадку наявності академзаборгованостей з дисциплін до початку нового навчального року, студент підлягає відрахуванню з інституту. Відрахування та поновлення студентів в інституті регламентується „Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою”.

рік навч в подРозігрується оплата року навчання

від редакції газети «Все про бухгалтерський облік»!

З 15 травня по 23 серпня 2013 року візьміть участь в акції
«РІК НАВЧАННЯ В ПОДАРУНОК»!

Усе більше ніж просто.
Для абітурієнтів та студентів економічних спеціальностей (бухгалтер, фінансист, аудитор чи економіст):

1. Зайдіть на сайт vobu.com.ua
2. Заповніть анкету, додавши документ, що підтверджує піврічну передплату на газету «Все про бухгалтерський облік».

І ви – претендент на оплату навчального року (2013-2014 рр.)!

Сезон полювання за призами відкрито!

vobu.com.ua
Телефон: (067) 325-60-46

rada

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Положення про орган студентського самоврядування

Голова студентської ради – Миронюк Наталія

Заступник голови – 

 

СЕКТОРИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

Культурно-просвітницький:
1. Юдіна Олександра

2. Топчай Владислав

3. Кот Анна

 

Захист прав студентів:

1. Миронюк Наталія – голова сектору

2. Садовська Владислава

Прес-центр:
1. Мелесик Тетяна – голова сектору

2. Мухіна Ірина

Профорієнтаційний:
1.  Хозей Богдан – голова сектору

2. Садовська Владислава

Спортивний сектор

1. Микола Гомера 

2. Андрій Гомера

Довуз підгот4 роки поспіль Волинський інститут економіки та менеджменту плідно співпрацює з Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти. Зокрема, на базі ВІЕМ функціонує Консултаційно-інформаційний пункт (зовнішнього незалежного оцінювання) ЗНО. Тут можна довідатися, як зареєструватися на пробну та основну сесії ЗНО, дізнатися про перелік предметів, на які саме Вам потрібно зареєструватися аби вступити на омріяний напрям підготовки. Крім того, на базі ВІЕМ щорічно проводяться пробна та основна сесії ЗНО. Це дає можливість працівникам інституту зрозуміти, які фактори впливають на хороше складання тестів.

Переваги курсів ЗНО у Волинському інституті економіки та менеджменту:
1. Високий рівень предметної підготовки. Знання, здобуті під час вивчення дисциплін, дозволяють Вам добре володіти обраним предметом (предметами) та добре скласти ЗНО.
2. Широкий спектр предметів, що дозволяє обрати саме ті предмети, знання з яких Вам потрібно вдосконалити. Серед них:
– українська мова та література;
– математика;
– географія;
– історія України;
– іноземна мова (англійська, німецька мови)
3. Психологічна підготовка до ЗНО. На окремих заняттях працівники інституту, які беруть участь у ЗНО як інструктори, допомагають слухачам курсів психологічно підготуватися до проходження тестування.
4. Консультанти консультаційно-інформаційного пункту ЗНО знайомлять слухачів з організаційними особливостями ЗНО, з тими помилками, яких найчастіше припускаються учасники тестувань. Окремо надають консультації з вибору відповідних до обраного напряму підготовки предметів.
5. Високий рівень викладання предметів. Для проведення курсів підготовки до ЗНО щорічно інститут запрошує найкращих фахівців-предметників, які спеціалізуються саме на підготовці до тестування, знають особливості цієї системи оцінювання та брали участь у розробці тестових завдань. Велика увага приділяється індивідуальному консультуванню, що входить у вартість курсів. Для підвищення якості контролю знань слухачів використовуються комп’ютерні тестування.
6. Тривалість курсів. Курси тривають 6 місяців і закінчуються в травні, перед початком тестування. Це дає змогу підтримувати рівень знань з предметів на належному рівні. Заняття проходять в суботу та неділю, що дозволяє відвідувати їх всім бажаючим.
7. Адаптація до тестувань в групі. Займаючись на курсах підготовки до ЗНО в нашому інституті, слухачі звикають до атмосфери групи та до обставин, наближених до проходження тестувань (адже групи на наших курсах 15-30 осіб, такі ж, як і на справжньому ЗНО). Саме тому нашим слухачам набагато легше опанувати себе під час тестувань.
8. Досвід роботи курсів підготовки до ЗНО у ВІЕМ. Багаторічний досвід роботи показує, що усі наші слухачі в подальшому успішно складають зовнішнє незалежне оцінювання та вступають до престижних українських ВНЗ. Високі бали – це результат організаційної, психологічної та ґрунтовної підготовки у стінах Волинського інституту економіки та менеджменту.
9. Оплата. ВІЕМ – це навчальний заклад, який веде демократичну цінову політику. Це стосується і курсів підготовки до ЗНО. Вартість повного курсу (6 місяців) одного предмету складає 350 грн. Така цінова політика дозволяє за необхідності готуватися за двома або навіть трьома предметами.
10. Слухачі курсів ЗНО можуть брати участь в усіх заходах (вечорах, дискотеках, конференціях, тощо), які проводить студентська рада інституту

Відгуки слухачів підготовчих курсів

Кийвіт Віктор, випускник минулих років
Я вирішив займатися на підготовчих курсах з метою поглиблення знань з української мови та літератури та історії України. Мені сподобалося навчатися на курсах, адже заняття проводились змістовно та кваліфіковано. Хочу подякувати викладачу з української мови Муляр Софії Петрівні та викладачу з історії України Губському Вадиму Івановичу за надані мені знання. За півроку занять на курсах я дізнався набагато більше, ніж у школі. Сподіваюсь, що завдяки знанням, отриманим на курсах, я обов’язково стану студентом.

Шкрабалюк Юля – учениця 11-го класу ЗОШ №25
Я дуже рада, що проходила курси саме в вашому інституті. Я наполегливо вчуся, знання мої поглиблюються завдяки заняттям на курсах та хорошим викладачам. Іще мені дуже сподобалась наша група. В мене з’явилося багато нових друзів. Дякую вам за все!!!!!!

Савонюк Надія – випускниця минулих років.
Дуже дякую Волинському інституту економіки та менеджменту за дуже добре підготовлені і проведені курси підготовки до ЗНО. Я знаю, що завдяки курсам та моїм старанням я зможу здійснити свою мрію і стати студенткою.

Герчук Дмитро – учень 11-го класу ЗОШ № 25
Я дуже задоволений тим, що став слухачем підготовчих курсів. Шкода, що ми можемо ходити на курси тільки у суботу та неділю, адже пари дуже цікаві. Завдячуючи курсам, я став краще вчитися в школі.

Шеверда Павло – учень 11-го класу Ліпинська ЗОШ І-ІІI ст.
Я ніколи не любив математику, але Наврата Олена Павлівна – викладач математики підготовчих курсів настільки зацікавила мене, що я тепер не боюсь виходити до дошки і розв’язувати завдання з математики. Навіть навчатись в школі стало набагато цікавіше. Я дуже вдячний Волинському інституту економіки та менеджменту за надані мені знання.

Дубнік Юрій – учень 11 -го класу ЗОШ І-ІІI ст. cмт. Олика
Звичайно мені подобаються підготовчі курси, адже завдяки їм я дуже багато дізнався нового з математики. Ніколи не думав, що математика може так подобатись. Мені дуже б хотілося поступити у ВНЗ, і я сподіваюсь, що за допомогою занять на курсах, це обов’язково відбудеться.

Остапчук Сніжана – випускниця минулих років
Я дуже вдячна адміністрації університету за організацію підготовчих курсів. Дуже задоволена курсами , адже знання мої постійно поглиблюються. На підготовчих курсах нам докладно та ясно все пояснюють, також ретельно готують до вступних іспитів. Викладачі мені теж подобаються Щиро дякую за знання, повагу і терпіння.

Шлангоф Ангеліна – учениця 11-го класу ЗОШ № 1
Хочу висловити свою подяку за підготовчі курси у ВІЕМі. Викладачі досить точно, чітко і доступно пояснюють матеріал. Я дуже вдячна їм за це. Іще хочу подякувати Солтановій Земфірі Бейдулаївні за організацію підготовчих курсів, за повагу до нас і терпіння. Я впевнена, що завдяки знанням, отриманим на курсах, я обов’язково стану студенткою.

Наша адреса: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, каб.13.
Телефони 28-05-83; 78-98-32
www. viem.edu.ua