Завантажити презентацію програми

ЗАВАНТАЖИТИ ОПИС ПРОГРАМИ

%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%b5%d0%bc-1

Актуальність програми

Здобуття українцями вищої освіти в навчальних закладах Європейського Союзу стає все більш актуальним в сучасному освітньому просторі. Польські навчальні заклади заполонили своїми пропозиціями Волинську область, запрошуючи молодь до себе на навчання.

Цікаві за своєю назвою спеціальності, вступ без сертифікатів ЗНО, сучасна матеріально-технічна база навчального процесу, трансфер в межах навчальних закладів Болонської декларації, вільне пересування країнами Шенгенської зони, перспективи працевлаштування в країнах Євросоюзу – ось ті переваги, які приваблюють молодь Волині при виборі навчального закладу для здобуття майбутньої професії.

Поступивши на навчання в польський навчальний заклад, українські студенти зустрічаються з низкою труднощів:

 • це елементи адаптації до країни з іншою системою життя і освіти,
 • не знання іноземної мови для вивчення фахових дисциплін,
 • не готовністю вчитись в більшій мірі самостійно,
 • не зрілість у веденні побуту, розпорядженні фінансами.

Усунення проблем адаптації студентів за кордоном, створення умов для отримання українськими студентами диплому європейського зразка призвело до того, що у Волинському інституті економіки та менеджменту розроблено спільну україно-польську програму підготовки бакалаврів.

Розпочинаючи підготовку бакалаврів за спільною україно-польською програмою, Волинський інститут економіки та менеджменту переслідує цілі комплексного характеру. Зокрема передбачається:

 • надати можливість всім бажаючим українським випускникам отримати вищу освіту і диплом європейського зразка в Україні,
 • запобігти виїзду учнівської молоді в юному віці на навчання за кордон;
 • допомогти їм адаптуватись за кордоном,
 • опанувати іноземну мову;
 • здобути фахову підготовку за обраною спеціальністю та сприяти у працевлаштуванні або створенні власної справи.

До навчання за українсько-польською програмою запрошуватимуться всі бажаючі отримати вищу освіту, адже формування професійної еліти здійснюється шляхом розвитку і підтримки молоді, надання їм шансу розкрити власний потенціал, сфокусувавшись на конкретній спеціальності і своїми зусиллями довести, що працюючи в улюбленому напрямі можливо стати професійним фахівцем, не залежно від рівня знань за базовими загальноосвітніми предметами.

 

Вступ на програму.

До потенційних вступників на україно-польську програму належать:

 • випускники шкіл, які: здавали ЗНО, але хочуть вчитись в навчальному закладі за кордоном;
 • здали ЗНО, але мають не відповідний підбір предметів на обраний напрям ОКР «бакалавр» в навчальних закладах України;
 • первісно бажали вчитись за кордоном і не здавали ЗНО, але не знають іноземної мови і мають проблеми з адаптацією в міжнародному просторі;
 • студенти інших навчальних закладів, які бажають одночасно навчатись за двома спеціальностями і отримати диплом Європейського зразка;
 • випускники технікумів, училищ, коледжів з дипломом «молодший спеціаліст», які бажають змінити напрям підготовки, але з огляду на посилену орієнтацію на професійні предмети і слабшу підготовку з загальноосвітніх предметів не мають достатньої підготовки для успішної здачі ЗНО.

 

Для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра на україно-польській програмі приймаються особи:

– які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

– відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра, які мають право бути поновленими для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра у тому самому навчальному закладі.

 

Приймання документів здійснюються у ВНЗ РП на перший курс в терміни:

Осінній набір – до 15 жовтня

Весняний набір – до 15 березня

 

При вступі необхідні наступні документи:

 1. Заява на вступ.

2.Документи про середню освіту:

– атестат про середню освіту з завіреним нотаріусом перекладом на польську мову

– нотаріально завірена копія атестату про середню освіту з завіреним нотаріусом перекладом на польську мову

 1. Медична довідка
 2. 4 фотографії розміром 3,5*4,5 см
 3. Анкета особистих даних – оформляється при подачі документів
 4. Ксерокопія українського паспорту і закордонного (за наявності на момент вступу)

Сертифікати ЗНО – не обов’язкові.

Організація навчального процесу.

Навчання здійснюється одночасно і в польському, і в українському навчальних закладах, за інтегрованими навчальними планами, з використанням інноваційних технологій викладання, які сприятимуть на високому рівні здійснювати підготовку фахівців, адаптованих до практичної діяльності, з володінням іноземними мовами, знанням і вмінням застосувати закордонні інноваційні моделі ведення господарювання до реалій ведення бізнесу в Україні.

Результати

Унікальність цієї програми є в тому, що Навчаючись за україно-польською програмою і опановуючи професію, студенти  використовуватимуть надбання і досвід науковців як українських, так і польських  навчальних закладів, що сприятиме стиранню кордонів в отриманні освіти та працевлаштуванні в будь-якій країні світу.

Стажування, літні практики, мовні школи сформують у випускників цієї програми високий рівень знань, вмінь, професійних навичок, необхідних для працевлаштування та ефективної реалізації себе в мінливому ринковому середовищі.

Освіта, отримана за спільної україно-польською програмою – це сучасні, інноваційні  знання, вміння, навички, які і своїм рівнем і практичних застосуванням не знають кордонів, адже розвиток науки у своїй глобалізації об’єднує в єдине ціле науково-технічний прогрес і  впровадження результатів розвитку науки практичну діяльність. Інтеграція науки і практики відображається на навчальних технологіях, підготовці фахівців, здатних удосконалювати надбання і досягнення науки в майбутньому розвитку економіки глобального простору.