Перелік напрямів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 30 30 4 4
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 60 60 4 4
07 Управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування 30 60 4 4

 

СТУПІНЬ МАГІСТР

Напрями підготовки Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва Денна

форма навчання

Заочна

форма

навчання

Денна форма навчання Заочна

форма навчання

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 25 25 1,6 1,6
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 30 1,6
074 Публічне управління та адміністрування 30 1,6

 

О