Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань о 18.00 годині

27 липня 2016 року

о 18.00 годині

09 серпня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні іспити, що проводить ВІЕМ о 18.00 годині

20 липня 2016 року

о 18.00 годині

09 серпня 2016 року

Строки проведення вступних іспитів  та співбесід з 21 липня до 28 липня

2016 року

з 10 серпня по 15 серпня

2016 року

Строки оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 року

не пізніше 12.00 години

17 серпня 2016 року

Строки виконання вступниками вимог до зарахування о 18 годині

10 серпня 2016 року

о 18.00 годині

21 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників не пізніше 12 серпня

2016 року

не пізніше 23 серпня

2016 року

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати фахові вступні випробування, що проводить ВІЕМ о 18.00 годині

20 липня 2016 року

о 18.00 годині

09 серпня 2016 року

Строки проведення фахових вступних випробувань з 21липня по 27 липня

2016 року

з 10 серпня по 15 серпня

2016 року

Строки оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 року

не пізніше 12.00 години

17 серпня 2016 року

Строки виконання вступниками вимог до зарахування о 18.00 годині

10 серпня 2016 року

о 18.00 годині

21 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників не пізніше 12 серпня

2016 року

не пізніше 23 серпня

2016 року

на здобуття ступеня магістра

Етапи вступної компанії Денна форма навчання
вступники на основі базової та повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 09 серпня 2016 року
Строки проведення фахових вступних екзаменів з 10 серпня по 15 серпня 2016 року
Строки оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 17 серпня 2016 року
Строки виконання вступниками вимог до зарахування о 18.00 годині 21 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 23 серпня 2016 року

 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі базової та повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині

09 серпня 2016 року

о 18.00 годині

09 серпня 2016 року

Строки проведення фахових вступних екзаменів з 10 серпня по 15 серпня

2016 року

з 10 серпня по 15 серпня

2016 року

Строки оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години

17 серпня 2016 року

не пізніше 12.00 години

17 серпня 2016 року

Строки виконання вступниками вимог до зарахування о 18.00 годині

21 серпня 2016 року

о 18.00 годині

21 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників не пізніше 23 серпня

2016 року

не пізніше 23 серпня

2016 року

ПІД ЧАС ПОДАННЯ ЗАЯВИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ВСТУПНИК ПРЕД’ЯВЛЯЄ ОСОБИСТО:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х Правил прийому) (за наявності).

ДО ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ВСТУПНИК ДОДАЄ:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил прийому) (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених Правилах прийому до ВІЕМ, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.