Збірка п і п

 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Волинському інституті економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про інститут кураторів студентських академічних груп у Волинському інституті економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою студентів, які вільно відвідують заняття [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про повторне вивчення дисциплін для студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою[Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію ліквідації академрізниці у студентів, які прийняті на навчання за скороченим терміном навчання [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів Волинського інституту економіки та менеджменту[Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про проведення державної атестації випускників у Волинському інституті економіки та менеджменту[Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту у Волинському інституті економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу на заочній формі навчання у Волинському інституті економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ Про організацію та управлінський контроль виконання навчального навантаження [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про впровадження рейтингової системи оцінювання діяльності викладача у Волинському інституті економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про рейтинг кафедр Волинського інституту економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про рейтинг факультетів Волинського інституту економіки та менеджменту [Завантажити]
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін [Завантажити]