1 (2)

Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та менеджменту» є суб’єктом системи вищої освіти ІІІ – IV рівня акредитації і створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у кваліфікованих фахівцях ліцензованих спеціальностей. Головною метою діяльності інституту є високоякісна підготовка фахівців європейського рівня для роботи в умовах ринку.

Інститут було створено у 1994 році як Волинський центр управління, бізнесу і права за підтримки Волинської обласної державної адміністрації, Луцької спілки підприємців, Волинського фонду соціального захисту військовослужбовців, Українського фонду соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил. 13 червня 1994 року зареєстрований виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів (реєстраційний номер № 2371), перереєстрований 30 листопада 1995 року виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів (реєстраційний номер № 20122171) як Волинський інститут економіки та менеджменту.

У 2013 році Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства перереєстровано на Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та менеджменту».

 

Пакет засновницьких документів містить:

 1. Установчий договір про створення та діяльність акціонерного товариства закритого типу «Волинський інституту економіки та менеджменту» від 05.12 1997 р.
 2. Ліцензія з надання освітніх послуг серії АЕ № 636430 від 21.05.2015 р.
 3. Сертифікат про акредитацію за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівня акредитації серії РІ – ІІІ № 0359997 від 08.07.2014 р.;

 

Протягом багатьох років інститут розвивався, проводив освітню, наукову, міжнародну та інноваційну діяльність.

До основних видів діяльності інституту належать:

 • навчальна (підготовка фахівців на базі повної середньої освіти та перепідготовка на базі вищої освіти згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією з напрямів: економіка і підприємництво, менеджмент та філологія);
 • підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів і їх атестація в акредитованих ВНЗ III-IV рівнів акредитації;
 • наукова (виконання наукових досліджень, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, виставок);
 • консультаційна (надання консультацій у галузях бізнесу, економіки, менеджменту, маркетингу, тощо);
 • перекладацька (переклад текстів, документів, апостилів)
 • тренінгова діяльність та курсова підготовка підприємців малого і середнього бізнесу;
 • послуги довузівської підготовки;
 • послуги з позашкільної зайнятості учнівської молоді;
 • редакційно-видавнича та рекламна діяльність.

Інститут ефективно інтегрується з європейською системою освіти, активно розвиває міжнародні зв’язки з навчальними закладами країн ЄС.

Відповідно до вимог Болонської декларації в інституті запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульної організації навчального процесу та вимірі навчального навантаження студентів в кредитах Європейської кредитно-трансферної та накопичувальної системи (ЕСТS). Навчальні плани, робочі програми, наукова діяльність інституту зорієнтовані на регіональні потреби ринку та розроблені у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

За успіхи, досягнуті у підготовці фахівців, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності нагородила ВІЕМ дипломом переможця та “Факелом знань” всеукраїнського огляду вищих навчальних закладів у номінації “Краща підготовка фахівців з менеджменту” (2001 р.).
У 2001 році ВІЕМ взяв участь у рейтингу вищих закладів освіти України “Софія Київська” і отримав диплом “За вагомий внесок у розвиток вищих навчальних закладів України”.

У 2008 році за Національним бізнес-рейтингом “Лідер галузі” ВІЕМ було визнано лідером в галузі за ведення освітньої діяльності. Ректор і колектив було нагороджено грамотою та орденом торгово-промислової палати України.

У 2009 році в черговий раз держава високо оцінила роботу Волинського інституту економіки та менеджменту і визначила ВІЕМ як одного з Лідерів галузі. У цьому році у Національному бізнес-рейтингу ВІЕМ посів І місце у Волинській області (ВІЕМ єдиний, хто потрапив до рейтингу з Волині), ІІ місце у Західному регіоні (всього два навчальних заклади потрапили до рейтингу із західної України) та 45 місце в національному рейтингу.

У 2009 році за Міжнародним економічним рейтингом “Ліга кращих” Волинський інститут економіки та менеджменту посів 45 місце за КВЕД 80.030 “Вища освіта”.

У 2010 році за Міжнародним економічним рейтингом “Ліга кращих” Волинський інститут економіки та менеджменту посів 8 місце за КВЕД 80.030 “Вища освіта”.

У 2010 році за Національним бізнес-рейтингом “Лідер галузі” ВІЕМ посів 26 місце за КВЕД 80.030 “Вища освіта”.

На І виставці «Науково-дослідна робота вищих навчальних закладів приватної форми власності», яка проходила 18-19 жовтня 2010 року у Міністерстві освіти і науки України Волинський інститут економіки та менеджменту отримав почесне звання «Лауреата конкурсу».

На ІІ виставці «Інноватика в освіті України», яка проходила 27-29 жовтня 2010 року у компанії «Виставковий світ» інститут отримав бронзову медаль у номінації «Інноватика у вищій освіті».

2011 рік
Міжнародний економічний рейтинг “Ліга кращих” – 10 місце за КВЕД 80.030 “Вища освіта”.
Національний бізнес-рейтинг “Лідер галузі” – 8 місце в Україні (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”);

2012 рік
Рейтинг Міністерства освіти і науки – 14 місце серед приватних ВНЗ;
Національний бізнес-рейтинг “Лідер галузі” – 8 місце в Україні (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”);
Міжнародний економічний рейтинг “Ліга кращих” – 13 місце (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”);
Диплом Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти – 2012” за активну роботу з модернізації освіти

2013 рік
Рейтинг Міністерства освіти і науки – 34 місце серед приватних ВНЗ;
Національний бізнес-рейтинг “Лідер галузі” – 9 місце в Україні (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”);
Міжнародний економічний рейтинг “Ліга кращих” – 13 місце (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”);
Всеукраїнський незалежний рейтинг ВНЗ “Компас 2013” – 9 місце серед ВНЗ України, що готують за бізнес-економічними спеціальностями;
Всеукраїнський рейтинг “Українська Бізнес Олімпіада” – 12 місце (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”)