Програма вступного випробування  Англійська мова

Програма фахового вступного випробування Публічне управління та адміністрування

Програма фахового вступного випробування Менеджмент

Програма додаткового вступного_випробування_Менеджмент

Програма випробування Облік і оподаткування

Програма додаткового випробування Облік і оподаткування

Програми випробувань на базі повної загальної середньої освіти

Англійська мова

Географія

Історія України

Математика

Українська мова та література

Програми випробувань на базі “молодший спеціаліст”

Програма додаткового_вступного_випробування Менеджмент_на_2_курс

Програма фахового_вступного випробування Менеджмент на_2_курс

Програма фахового вступного _випробування__Менеджмент на_3_курс

Програма вступного випробування Облік та аудит на 2 курс

Програма додаткового випробування Облік та аудит 2 курс (для неспоріднених спеціальностей)

Програма випробування Облік та аудит 3 курс

Програма випробування Філологія 3 курс

fOFnM6UsKk4Програма з підготовки та проведення вступного іспиту з географії вступників напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Програма з підготовки та проведення вступного іспиту з української мови та літератури для вступників напряму підготовки 6.020303 «Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Програма з підготовки та проведення вступного іспиту з історії України вступників напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.020303 «Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Програма з підготовки та проведення вступного іспиту з математики вступників напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Програма з підготовки та проведення вступного іспиту з світової літератури вступників напряму підготовки 6.020303 «Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Програма вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”

Програма вступного випробуваннядля вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”

Програма вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” спеціальності 7.03050901 „Облік і аудит”

Програма вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” спеціальності 8.03050901 „Облік і аудит”

Програма вступного випробування для вступників (перепідготовки) на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” спеціальності 7.03050901 „Облік і аудит”

Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» напряму підготовки 6.020303 «філологія»

Програма співбесіди з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» напряму підготовки 6.020303 «філологія»

Програма фахового вступного випробування з основної іноземної мови (англійської) та практики перекладу з основної іноземної мови (англійської) для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальності 7.02030304 «переклад»

Програма вступного екзамену з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності 8.03060104 «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Програма вступного екзамену з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності 8.03060101 «менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

Програма вступного екзамену з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності 8.03050901 «облік і аудит»

Програма вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” напряму підготовки 6.030601 „менеджмент” професійного спрямування “менеджмент організацій і адміністрування”

Програма вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” напряму підготовки 6.030601 „менеджмент” професійного спрямування “менеджмент організацій і адміністрування”

Програма вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” спеціальності 7.03060101 „менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”

Програма вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” спеціальності 7.03060104 „менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

Програма вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” спеціальності 8.03060101 „менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”

Програма вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” спеціальності 8.03060104 „менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

Програма вступного випробування для вступників (перепідготовки) на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” спеціальності 7.03060101 „менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”