Zarządzanie przedsiębiorstwem

Specjalizacja kierowana jest dla przyszłej kadry kierowniczej przedsiębiorstw, osób przygotowujących się do podjęcia własnej działalności gospodarczej oraz dla tych, którzy już taką działalność prowadzą lub zajmują stanowiska kierownicze. Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w Polsce należącej do Unii Europejskiej. W ramach studiów przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące nowoczesnej organizacji przedsiębiorstwa, metod nowoczesnego zarządzania, zarządzania strategicznego oraz zarządzania finansami. W ramach studiów słuchacze będę mieli możliwość samodzielnego rozwiązywania konkretnych zagadnień praktycznych oraz podejmowania optymalnych decyzji zarządczych. Studia przygotują również absolwenta do skutecznego korzystania z środków UE na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej.

 

Zarządzanie personelem

Celem specjalizacji zarządzanie personelem (zasobami ludzkimi) jest przekazanie wiedzy niezbędnej dla właściwego zarządzania kadrami oraz wyposażenie absolwenta w praktyczne umiejętności stosowania narzędzi zarządzania kadrami. Absolwent zdobędzie umiejętności w dziedzinach analizy potencjału ludzkiego firmy, budowania i stosowania systemów motywacyjnych i oceny personelu. Zdobędzie wiedzę w jaki sposób utworzyć zintegrowany zespół pracowników i włączyć go do realizacji misji firmy. Pozna metody tworzenia sprawnego systemu komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów firmie, w tym również metody negocjacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracowniczymi.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Studia obejmują problematykę związaną z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji niejawnych i danych osobowych, organizacji i funkcjonowania centrum zarządzania kryzysowego, wykorzystaniem systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym, podstaw ratownictwa oraz pierwszej pomocy emocjonalnej oraz ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Pracownik Policji (lub innych służb mundurowych, ochrony mienia i osób) podniesienie swoje kwalifikacje w obszarze zarządzania kryzysem oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania problemów związanych bezpieczeństwem publicznym. Absolwent tej specjalizacji zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu prewencji przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, negocjacji i rozwiązywania konfliktów oraz wykorzystania technik zarządzania kryzysem w konflikcie z tłumem.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Спеціальність:

МЕНЕДЖМЕНТ

Спеціалізація:

– «МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА»;

– «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА»;

– «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»;

– «МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСІВ»;

– «МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ».

ОРГАНІЗАЦІЯ ВСТУПУ

Зарахування на навчання здійснюється за результатами співбесіди .

Співбесіда носить професійний характер і має виявити загальну ерудицію вступника.

Загальна оцінка знань вступника за результатами співбесіди проводиться за двобальною системою: «рекомендовано» або «не рекомендовано».

СТРОКИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

Прийом заяв і документів, співбесіда та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Денна і заочна форма навчання

Осінній набір – 01 червня – 30 вересня 2017 року

Весняний набір – 02 січня – 28 лютого 2017 року

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

Вступники подають заяву на вступ в паперовій або в електронній формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ВІЕМ.

Заява в електронній формі подається вступником на електронну пошту viem.vstup@gmail.com

Остаточний варіант підтвердження рішення про вступ засвідчується заявою в паперовій формі.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

Документи про середню освіту:

 • атестат про середню освіту з завіреним нотаріусом перекладом на польську мову
 • Медична довідка
 • 4 фотографії розміром 3,5*4,5 см
 • Анкета особистих даних – оформляється при подачі документів

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

 • денна;
 • заочна;
 • дистанційна (в режимі он-лайн).

Актуальність программи

Опис україно польської програми “Крок до Євроінтергації”

Волинський інститут економіки та менеджменту

МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«КРОК ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%b5%d0%bc-1

 

Програма має на меті надати шанс українській молоді здобути вищу освіту і отримати диплом ступеня «бакалавр» навчального закладу республіки Польщі, навчаючись в Україні.

Навчання здійснюється за інтегрованими навчальними планами.

Навчальний процес в переважній більшості занять відбувається на базі Волинського інституту економіки та менеджменту та передбачає періодичні виїзди на навчальні заняття в Польщу.

 

Спеціальність:

МЕНЕДЖМЕНТ

Спеціалізація:

– «МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА»;

– «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА»;

– «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»;

– «МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСІВ»;

– «МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ»

Тривалість навчання – три роки.

Форма навчання – денна і заочна.

 

ВСТУП ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ НА ОСНОВІ АТЕСТАТУ ПРО СЕРЕДНЮ ОСВІТУ.

 

СЕРТИФІКАТИ ЗНО НЕ ВИМАГАЮТЬСЯ.

 

Навчальний процес передбачає:

 • надання високоякісної освіти за міжнародними стандартами;
 • поглиблене вивчення англійської, німецької та польської мов;
 • проходження практик за кордоном;
 • семестрове навчання за кордоном;
 • допомога і консультування при працевлаштуванні або створенні власної справи.

 

В межах навчального процесу для підкріплення теоретичних знань практичними навиками передбачаються виїзди за кордон на проходження літньої практики в Іспанію і Грецію. По завершені практики студенти отримують сертифікат.

Під час навчання протягом одного семестру можна вивчати дисципліни в будь-якому навчальному закладі Європи – Словаччині, Чехії, Австрії, Німеччині та ін. Навчання здійснюється англійською мовою. Вивчені предмети зараховуються до навчального плану підготовки бакалавра.

Закордонна практика і семестрове навчання здійснюється за сприяння і стипендіальної підтримки європейської освітньої програми обміну студентів «Еразмус+».

Випускники міжнародної програми «Крок до євроінтеграції»:

– здобудуть європейський диплом ступеня «бакалавр» економічної спеціальності польського навчального закладу, який визнається більше ніж у 150 країнах світу;

– отримають сертифікати про проходження закордонних практик, які будуть підтвердженням першого досвіду при працевлаштуванні;

– отримають сертифікати про проходження семестрового навчання в іншому навчальному закладі Європи, які підтвердять якість підготовки фахівця;

– мають можливість продовжити навчання на здобуття ступеня «магістр» в українському навчальному закладі та отримати диплом державного зразка;

– мають можливість продовжити навчання на здобуття ступеня «магістр» в будь-якому навчальному закладі України та Європи та отримати європейський диплом;

– опанують англійську, німецьку, польську на рівні ділового спілкування;

– здобудуть інноваційні знання, вміння і досвід у веденні бізнесу за кордоном;

– розширять коло спілкування, познайомляться з новими людьми з різних країн Європи;

– зможуть працевлаштуватись або відкрити власну справу в Україні або за кордоном.

 

м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3.

 

Телефон для довідок: (0332) 78-98-33

e-mail: viem.vstup@gmail.com

www.viem.edu.ua

www.facebook.com/viem888                                                   www.vk.com/viemedu