ФОРМА НАВЧАННЯ

  • денна;
  • заочна;
  • дистанційна (в режимі он-лайн).